Lägga papptak själv

lägger-papptak2En av de många fördelarna med papptak är att det är den taktyp som är enklast och minst riskabel att lägga själv. Olycksrisken om man försöker lägga plåt- eller tegeltak själv är högst påtaglig. Det betyder inte att det är riskfritt att lägga papptak – det är när allt kommer kring ett arbete som utförs på ett tak. Man bör därför vara försiktig, och göra allt för att maximera säkerheten. Men om man vet med sig att man är någorlunda händig, så kan man absolut hålla kostnaderna nere genom att själv lägga papptaket. Dock, ju större och krångligare tak man har, desto vettigare är det att anlita professionella takläggare. För till exempel en enkel liten sommarstuga, så kan man med fördel utföra arbetet själv (eller ännu hellre få någon vän eller släkting att hjälpa till).

Takpapp kommer i två olika utförande. Dels självhäftande, och dels sådan man spikar fast. Självhäftande takpapp är det som är enklast att själv lägga, och därför det som rekommenderas om man ska ska utföra arbetet själv. Men takpapp som spikas fast kräver inte heller det att man är mästerhantverkare. Det görs även skillnad mellan ett och två lagers takpapp. Enlagers takpapp kräver ingen underpapp, medan tvålagers består av underpapp och ytpapp. Tvålagerstäckning är i allmänhet lite bättre och har längre livslängd.

 

Självhäftande takpapp

Självhäftande takpapp är lekande lätt att lägga. Den fäster sig snabbt, och sitter mycket stabilt, och är i alla fall numera inte underlägsen takpapp som spikas fast. Det är dock inte riktigt så enkelt som att man bara sätter fast den självhäftande takpappen. Du kommer i normala fall att först behöva stryka en primer över taket, innan du fäster takpappen. Exakta bruksanvisningar för hur självhäftande takpapp ska läggas ut brukar följa med när du köper den.

 

Takpapp som spikas fast

Takpapp som är avsedd att spikas fast kommer vanligtvis i rullar, och att lägga sådan går förenklat ut på att man rullar ut den och spikar fast den i taket. Ska man göra det själv, så rekommenderas enlagers takpapp, då det är krångligare att lägga tvålagers. Exakt hur takpappen ska rullas ut och spikas fast varierar lite, beroende på vilken sorts takpapp man väljer. Även här är det vanligt att närmare instruktion och information följer med takpappen. Har man tänkt utföra arbetet själv bör man därför kolla bruksanvisningarna för olika takpapp, för att på så sätt avgöra om det verkar vara ett arbete du klarar av själv.