Välkommen!

Papptak är något som du faktiskt kan använda på lite olika sätt, beroende på vad det är som du känner att du behöver. Det är väldigt vanligt att man lägger papptak som underlagstak till det ”riktiga” taket, men det går också alldeles utmärkt att endast använda papp. Det är en produkt med gamla anor, det har funnits till i omkring 200 år, och självklart har materialet under tidens gång utvecklats mot att bli bättre och bättre. Förr i tiden var papptak insmorda i tjära, och har du hört talas om att man måste tjära om taket så är det just ett papptak man har menat.

Kräver underhåll

Ett papptak är idag istället något helt annat, papptaken med tjära är extremt ovanliga, och har ersatts av asfaltspapp eller andra utvecklade varianter. Dagens papp är alltså en uppsättning av olika typer av papp, och det kan skilja sig ganska mycket mellan de olika varianterna. Ett papptak kommer dock alltid kräva att det tas om hand, speciellt i starkt solljus och värme. Taket riskerar nämligen att spricka om det inte ses över. Tak som är platta, eller har väldigt liten lutning, är vanliga ställen som pappen kan ses på.

lägger-papptak

Enkelt att lägga

Papptak kommer oftast på rulle, och det betyder att själva processen att lägga taket är mycket enkel. Det finns två olika sätt att få fast pappen på och det vanligaste har varit att man rullat ut pappen och efter det spikat fast den. Det finns dessutom självhäftande takpapp, vilket gör processen än mer smidig då det bara är att rulla ut och passa in. Tänk dock på att det behöver vara en viss utomhustemperatur för att det överhuvudtaget ska få en möjlighet att fästa. Genom utvecklingen av pappen har det alltså blivit betydligt mycket enklare att lägga papp på taket själv, och det är en positiv utveckling. Det är alltså inte jättemycket förkunskaper som behövs för att du ska kunna göra ett lika bra arbete som en papptakläggare gör!