Om papptak

papptak-läggareAtt bygga tak – och ibland hela bostäder – i papp är en gammal Svensk företeelse. Exakt när, var, och hur takpapp, det vill säga papp som bestrukits med något för att impregnera det mot väta, uppfanns är osäkert. Men antagligen var det någon gång i slutet av 1700-talet, och det är möjligt att det var Sverige som var först med takpapp. Takpapp slog sedan igenom ordentligt under 1800-talet, och användes inte enbart till tak, utan ibland tillverkades mindre hus helt i materialet. Ursprungligen användes tjära för att tillverka takpapp, men idag förekommer en mängd olika tekniker. Det som idag kallas takpapp är ofta inte i strikt mening takpapp, men då det rent funktionellt används på samma sätt, så spelar det för de flesta inte så stor roll.

 

Högre kvalitet idag

Under första halvan av 1800-talet påbörjades produktion av takpapp industriellt i Sverige, och 1862 började man här tillverka takpapp i rullar. Detta gjorde att takpapp var väldigt enkel att transportera, vilket gjorde sitt till för att ytterligare öka dess popularitet. Men trots denna popularitet, så hade takpapp ett dåligt rykte – ett rykte som hållit i sig ända till våra dagar. Men redan på den tiden var takpapp bättre än sitt rykte, och många av de problem som uppstod berodde på felaktig läggning av takpappen. I dag är kvalitén så pass hög att det i många fall kan mäta sig med plåt- och tegeltak. I vissa situationer är faktiskt papptak att föredra.

Papptak är idag något som man kanske inte märker så ofta på bostadshus. Men för det första så har takpapp en självskriven roll som underlagstak för plåt- och tegeltak. Dessutom är papptak att föredra till bostäder med platta tak, där det är mycket överlägset alternativen. Papptak är också betydligt billigare än alternativen, vilket gör att det är populärt till sekundära boenden, som sommarstugor. Ytterligare en fördel med papptak är att det är relativt enkelt och riskfritt att lägga själv. Både plåttak och tegeltak är arbetsamma och riskabla att lägga själv, och tar lång tid. Det gör att man ytterligare kan hålla kostnaderna för papptak nere.

 

Extra skötsel

Papptak kan dock kräva lite extra skötsel för att maximera livslängden. Detta är dock inte alltför krångligt, och ett välskött papptak har en livslängd på uppemot 20-30 år, innan det behöver bytas ut. Plåttak, tegelpannor och betongtak har en betydligt längre livslängd, något som dock jämnar ut sig när man tar med de lägre kostnaderna för ett papptak i beräkningarna. Papptak utvecklas också kontinuerligt, och blir allt bättre och bättre. För den som behöver ett nytt tak, så är papptak numera – trots sitt lite dåliga rykte – ett alternativ som står sig mycket väl jämfört med de olika alternativen alternativen; speciellt om det är viktigt att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.