Frågor och svar

Vad kostar ett papptak?
Det varierar väldigt mycket när det kommer till prisbilden för ett papptak, och det är flera aspekter som man behöver ta hänsyn till när man väl bestämmer sig för att lägga om. Till att börja med är den absolut största avgörande skillnaden om du tänker lägga taket själv eller om du kommer ta hjälp av en takläggare. Tänk på att du som betalar inkomstskatt i Sverige har möjlighet till ROT-avdrag, vilket innebär att kostnaden för själva arbetet halveras. Det kan alltså vara väldigt bra att faktiskt överväga en takläggare när du som fastighetsägare går i de planerna.

Det som också spelar roll är vilket typ av material du tänker använda. Det finns billiga och dyra varianter av papp, och ska du bara ha papp på taket så rekommenderar vi att du väljer något av de dyrare alternativen, exempelvis de med gummi, för de kommer att hålla längre och fungera bättre. Är det ett enklare hus som ska renoveras eller är det ett undertak som ska läggas så går det alldeles utmärkt med asfaltsvarianten istället.

Priset på ett ungefär ligger på 135 kronor per kvadratmeter, och med arbetsinsatsen plus ROT-avdrag kommer det slutgiltiga priset att landa någonstans kring 200-235 kronor per kvadratmeter. Priset påverkas också av läge, och det är normalt dyrare i Sveriges större städer än i de mindre. Det bästa du kan göra är att ta in några offerter från takläggare för att ge dig själv en möjlighet att jämföra de olika prisalternativen.

 

Kan jag lägga taket själv?
Det kan du absolut göra, och det är till och med rekommenderat för den som vill hålla nere priserna ytterligare när man vill koncentrera sig på andra saker än ett tak till huset. Det man bör tänka på dock är att papp inte är lika tåligt som andra material, och väder och vind sliter hårt på det, vilket betyder att du kommer behöva ta hand om det. På hus som har platta tak (alltså med väldigt liten lutning, vattnet måste ju trots allt rinna av) måste du välja papp eftersom de andra materialen förlorar sin funktion vid de lutningarna.

Det går också ganska snabbt att lägga papp på ett tak och en uppskattning på en yta på 120 kvadratmeter kommer ta mellan en till två dagar för yrkespersoner, vilket innebär att du som novis kanske får räkna med den dubbla tiden. Det gäller dock att vara försiktig, både när man lägger taket och underhåller det. Det är nämligen väldigt viktigt att materialet inte tar skada, för i så fall kommer det att förlora sin funktionalitet.

 

När passar det med papptak?
Det byggs idag många hus som har helt platta tak, eller med väldigt liten lutning. Till dessa olika hus så kommer det aldrig passa med att lägga betong eller tegelpannor, utan man måste använda sig av andra lösningar och det är där som papp kommer in i bilden. Det är det självklara valet för fastigheter som ser ut på det sättet. Dock använder man sig mycket sällan av den billigaste varianten, utan väljer att gå upp i pris och därmed också kvalité för att ha ett tak som håller.

Den billigare varianten av papp, oftast med asfalt, kan du istället använda när du behöver byta tak på din sommarstuga. Det är en billig och bra variant som kommer att hålla en kortare tid, och du kan själv förlänga livslängden genom att ta hand om det varje år. Annars så är det den här varianten som man brukar använda när man ska lägga undertak på sitt hus. Det blir alltså ett extra skydd under tegel- eller betongpannor och fyller då sitt syfte utmärkt.

 

Vad finns det för olika varianter av papp?
Det är lätt att tro att allt svart som du ser, som inte är betongpannor eller tegel, är papp. Till viss del stämmer det men det man också måste vara medveten om är att de olika typerna skiljer sig mycket åt. Den absolut enklaste, och billigaste, varianten av papptak är en asfaltspapp, något som är mycket vanligt på exempelvis sommarstugor just för att produkten är så billig som den är. Men det finns också betydligt mer avancerade varianter, och ju mer avancerat det blir, desto dyrare kommer det också bli att köpa in det. Gummivarianten är exempel på ett papptaksmaterial som egentligen inte är papp. Den svetsas på plats och är betydligt mer motståndskraftig, vilket ökar livslängden på ditt hus och ditt tak.